Posts Tagged ‘aktywacja zawodowa’

Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych finansowane są ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowane są do osób nieaktywnych zawodowo. Ich głównym zadaniem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.
Szkolenia przygotowują do pracy w wielu zawodach tj.: księgowy, magazynier, logistyk, operator wózka widłowego lub żurawia samochodowego, instruktor techniki jazdy i wiele innych. Dzięki temu osoby bezrobotne w krótkim czasie – od 180 do 240 godzin, mogą nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, które skutecznie ułatwią im zdobycie nowej pracy.
Niektóre szkolenia przeznaczone są dla tych, którzy przez dłuższy czas nie byli nigdzie zatrudnieni, a chcą założyć własną firmę. Kursanci uczą się nie tylko jak założyć działalność gospodarczą, ale także jak uzyskać dofinansowanie z różnych instytucji.
Szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych cieszą się dużym powodzeniem ze względu na wymierne efekty, jakie przynoszą. Dofinansowywane są nie tylko przez Unię Europejską, ale także przez urzędy pracy. Te ostatnie instytucje finansują także staże i częściowo pomagają w założeniu działalności gospodarczej.